Zarządzanie tożsamościami i dostępem w nowoczesnym środowisku korporacyjnym

Odkryj potęgę Active Directory i Azure Active Directory

Poznaj kluczowe aspekty zarządzania tożsamościami, które są fundamentem bezpieczeństwa każdej firmy.

Podstawy Active Directory

Jak Active Directory wspiera zarządzanie tożsamościami w firmie?

Zalety Azure Active Directory

Przyszłość zarządzania tożsamościami w chmurze

Azure Active Directory oferuje zaawansowane funkcje takie jak jednokrotne logowanie, dostęp warunkowy i uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale również usprawniają zarządzanie dostępem w organizacji. Pamiętaj, że Azure AD chroni przed 99,9% cyberataków, zapewniając spokój ducha i bezpieczeństwo danych.

Kluczowe aspekty związane z AD:

Zarządzanie tożsamościami

Zarządzanie tożsamościami obejmuje:

 • Proces tworzenia, przechowywania i zarządzania informacjami o tożsamości użytkowników: Kluczowy element, który zapewnia kontrolę nad tym, kto ma dostęp do zasobów.
 • Dostawcy tożsamości: To rozwiązania programowe używane do śledzenia i zarządzania tożsamościami użytkowników, a także ich uprawnieniami i poziomami dostępu. Dostarczają one niezbędne narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności w organizacji.

Federacja tożsamości

 • Federacja tożsamości: Umożliwia użytkownikom, którzy mają już hasła w innym miejscu (np. w sieci przedsiębiorstwa lub u dostawcy tożsamości społecznościowych), uzyskanie dostępu do systemu bez konieczności tworzenia nowych kont. To wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które upraszcza zarządzanie tożsamościami.

Aprowizowanie i anulowanie aprowizacji użytkowników

 • Proces aprowizowania: Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi, w tym:
  • Określanie, którzy użytkownicy mają dostęp do jakich zasobów.
  • Przypisywanie uprawnień i poziomów dostępu.
 • Anulowanie aprowizacji: Dezaktywacja kont i usuwanie uprawnień, aby zapewnić, że tylko uprawnieni użytkownicy mają dostęp do zasobów.

Uwierzytelnianie użytkowników

 • Uwierzytelnianie: Proces potwierdzania, że użytkownik jest tym, za kogo się podaje.
 • Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA): Dodanie dodatkowej warstwy zabezpieczeń, co znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa dostępu do systemu.

Autoryzacja użytkowników

 • Autoryzacja: Gwarantuje, że użytkownik otrzymuje odpowiedni poziom i typ dostępu do narzędzi i zasobów, do których ma prawo.
 • Role i grupy: Użytkownicy mogą być podzieleni na grupy lub przypisani do ról, co ułatwia zarządzanie uprawnieniami i dostępem.

Kontrola dostępu

 • Kontrola dostępu: Określanie, kto lub co ma dostęp do jakich zasobów. Obejmuje:
  • Konfigurację mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji.
  • Monitorowanie i dostosowywanie polityk dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami.

Raporty i monitorowanie

 • Generowanie raportów: Po wykonaniu akcji na platformie generowane są raporty, które pomagają w:
  • Zapewnieniu zgodności z regulacjami.
  • Ocena zagrożeń bezpieczeństwa i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem przy użyciu Active Directory to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i efektywność operacyjną w środowisku IT. Dzięki zaawansowanym mechanizmom uwierzytelniania, autoryzacji i raportowania, organizacje mogą lepiej chronić swoje zasoby i skutecznie zarządzać dostępem użytkowników.

Przykłady wdrożeń Azure Active Directory

Galeria wdrożeń Azure AD

Rozpocznij transformację zarządzania tożsamością

Odkryj, jak Azure Active Directory może zrewolucjonizować zarządzanie tożsamościami w Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację, dowiedz się więcej o naszych usługach lub zarejestruj się na demonstrację.