W czym się specializujemy?

Technologie Microsoft

Zapewniamy kompleksowe wsparcie i rozwiązania oparte na technologiach Microsoft.

Microsoft Azure i Microsoft365

Specjalizujemy się w wdrożeniach i zarządzaniu środowiskami Microsoft Azure oraz Office 365.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Oferujemy zaawansowane rozwiązania zabezpieczające dla systemów informatycznych i danych.

Sieci komputerowe

Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie sieciami IT dostosowanymi do potrzeb Twojej firmy.

Rozwizania telekonferencyjne

Wysokiej jakości systemy telekonferencyjne umożliwiające skuteczną komunikację zdalną.

Technologie Microsoft

Zapewniamy kompleksowe wsparcie i rozwiązania oparte na technologiach Microsoft.

Windows Server

Windows Server to zaawansowana platforma serwerowa umożliwiająca tworzenie połączonych aplikacji, sieci i usług internetowych. Główne cechy Windows Server obejmują:

 • Funkcje Hybrydowe na Platformie Azure: Rozszerzają możliwości centrów danych i zwiększają ROI.
 • Zaawansowane Zabezpieczenia Wielowarstwowe: Zwiększają poziom bezpieczeństwa systemów.
 • Unowocześnianie Aplikacji: Ułatwiają deweloperom tworzenie nowych i modernizację istniejących aplikacji.

PowerShell

PowerShell to narzędzie do automatyzacji zadań, oferujące powłokę wiersza polecenia i język skryptowy, które wspierają zarządzanie konfiguracją na różnych platformach. Kluczowe aspekty PowerShell:

 • Wszechstronność Powłoki: Obsługa zaawansowanych funkcji, takich jak historia poleceń i uzupełnianie kart.
 • Automatyzacja: Umożliwia zarządzanie systemami poprzez skrypty i moduły, wspierające szeroką gamę technologii.

Hyper-V

Hyper-V to technologia wirtualizacji pozwalająca na uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym fizycznym hoście, z kluczowymi funkcjami takimi jak:

 • Zarządzanie Hyper-V Managerem: Ułatwia zarządzanie maszynami wirtualnymi poprzez interfejs GUI.
 • Integracja z Windows Admin Center: Umożliwia zarządzanie infrastrukturą przez internetowy interfejs użytkownika.

System Center Configuration Manager (SCCM)

SCCM jest narzędziem do zarządzania infrastrukturą IT, które oferuje zintegrowane zarządzanie urządzeniami w firmie. Główne cechy SCCM to:

 • Skalowalne Wdrażanie Aplikacji: Pozwala na bezpieczne zarządzanie aplikacjami i aktualizacjami.
 • Integracje: Współpraca z technologiami takimi jak Microsoft Intune i Azure, umożliwiająca zarządzanie rozwiązaniami w chmurze.
 • Korzyści dla Produktywności IT: Zmniejsza liczbę ręcznych zadań, zwiększając efektywność operacyjną.

Microsoft 365 – Nowoczesne Narzędzia dla Nowoczesnych Pracowników

Microsoft 365 to kompleksowa platforma, która zapewnia dostęp do najpopularniejszych aplikacji biurowych i usług chmurowych. Dzięki temu użytkownicy mogą pracować z dowolnego miejsca i urządzenia. W skład Microsoft 365 wchodzą:

 • Aplikacje Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
 • Usługi Chmurowe: OneDrive, Microsoft Teams.
 • Dodatkowe Funkcje: Zależnie od pakietu, dostęp do usługi Exchange, która obsługuje pocztę email oraz integruje kalendarze i kontakty.

Korzyści z Microsoft 365:

 • Elastyczność: Możliwość pracy z dowolnego miejsca i urządzenia.
 • Bezpieczeństwo: Zabezpieczenie danych dzięki zaawansowanym protokołom bezpieczeństwa.
 • Współpraca: Edycja plików w czasie rzeczywistym przez wielu użytkowników.
 • Produktywność: Narzędzia ułatwiające komunikację i organizację pracy.

Microsoft Azure – Elastyczność i Bezpieczeństwo w Chmurze

Microsoft Azure to platforma chmurowa oferująca szeroki zakres usług umożliwiających zarządzanie aplikacjami i danymi. Kluczowe aspekty Azure obejmują:

 • Elastyczność i Wysoka Dostępność: Adaptacja do nagłych zmian w wykorzystaniu zasobów.
 • Bezpieczeństwo i Kontrola Dostępu: Azure AD B2B dla bezpiecznej współpracy, serwer proxy aplikacji dla zdalnego dostępu.
 • Synchronizacja i Współpraca: Możliwość pracy offline, synchronizacja dokumentów, bezpieczne udostępnianie.

Dodatkowe Narzędzia Azure:

 • Azure Virtual Desktop: Zapewnia zdalny dostęp do pulpitów i aplikacji.
 • Azure VPN Gateway: Umożliwia bezpieczne połączenia zdalne.

Przykłady Użycia:

 • Praca Zdalna: Użytkownicy mogą efektywnie pracować z domu, wykorzystując narzędzia do zdalnej komunikacji i zarządzania danymi.
 • Integracja i Automatyzacja: Azure umożliwia integrację różnych usług i automatyzację procesów biznesowych.

Microsoft Azure i Microsoft365

Specjalizujemy się w wdrożeniach i zarządzaniu środowiskami Microsoft Azure oraz Office 365.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Oferujemy zaawansowane rozwiązania zabezpieczające dla systemów informatycznych i danych.

Kluczowe Aspekty Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych jest fundamentalne dla ochrony danych, zasobów i infrastruktury technologicznej. Kluczowe jest zapewnienie, że systemy są niezawodne i działają zgodnie ze specyfikacją.

Atrybuty Bezpieczeństwa:

 • Poufność: Dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby.
 • Integralność: Dane są chronione przed nieautoryzowanymi zmianami.
 • Dostępność: Systemy są dostępne, gdy są potrzebne użytkownikom.

Strategie Zarządzania Ryzykiem:

 • Identyfikacja Zagrożeń: Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń dla systemu.
 • Oszacowanie Ryzyka: Analiza potencjalnych kosztów i korzyści związanych z zabezpieczeniami.
 • Strategia Bezpieczeństwa: Implementacja odpowiednich środków ochrony.

Normy i Zalecenia:

 • PN-ISO/IEC 27000: Podstawowe terminy i zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • PN-ISO/IEC 27001: Standardy dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • PN-ISO/IEC 27005: Metodyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.

Typowe Zagrożenia:

 • Ataki hakerskie: Nieautoryzowany dostęp do systemów.
 • Infekcje wirusowe: Złośliwe oprogramowanie uszkadzające dane.
 • Błędy programistyczne: Usterki w oprogramowaniu wpływające na funkcjonowanie systemów.

Znaczenie Bezpieczeństwa Informatycznego:

W obecnych czasach, kiedy cyfryzacja życia i pracy nabiera tempa, znaczenie skutecznego bezpieczeństwa informatycznego wzrasta. Przykłady zastosowań obejmują ochronę danych osobowych, zapewnienie ciągłości działania usług cyfrowych i obronę przed cyberatakiem.

Kluczowe Kroki Modernizacji Sieci Komputerowych

Modernizacja sieci komputerowej jest istotnym procesem, który poprawia wydajność i bezpieczeństwo infrastruktury IT. Oto podstawowe etapy, które warto rozważyć:

 1. Pogłębiona Analiza:

  • Ocena Potrzeb: Zrozumienie krótko- i długoterminowych wymagań organizacji, takich jak wzrost liczby użytkowników, zwiększenie ruchu sieciowego, czy zmiany lokalizacji.
  • Spis Sieci: Rejestracja istniejących serwerów, ich parametrów i lokalizacji.
 2. Zbieranie Informacji:

  • Analiza Sprzętu: Identyfikacja przestarzałego sprzętu i oprogramowania oraz potencjalnych zamienników.
  • Kategoryzacja Urządzeń: Klasyfikacja urządzeń w celu lepszego zrozumienia infrastruktury.
 3. Planowanie:

  • Koncepcja Modernizacji: Opracowanie planu modernizacji z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
  • Konfiguracja i Bezpieczeństwo: Planowanie zabezpieczeń oraz przyszłych potrzeb modernizacyjnych.
 4. Modernizacja:

  • Realizacja Projektu: Wymiana przestarzałego sprzętu, instalacja i testowanie nowych rozwiązań.
  • Konfiguracja Systemu: Uruchomienie i optymalizacja nowej infrastruktury sieciowej.

Znaczenie Procesu: Modernizacja sieci to kompleksowy proces, wymagający starannego planowania i dostosowania do specyficznych potrzeb organizacji. Przeprowadzenie tej operacji poprawia nie tylko efektywność pracy, ale także zwiększa bezpieczeństwo danych.

Sieci komputerowe

Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie sieciami IT dostosowanymi do potrzeb Twojej firmy.

Rozwizania telekonferencyjne

Wysokiej jakości systemy telekonferencyjne umożliwiające skuteczną komunikację zdalną.

Przegląd Popularnych Platform Telekonferencyjnych

Rozwiązania telekonferencyjne są kluczowe dla efektywnej komunikacji i współpracy w dzisiejszym świecie cyfrowym. Oto przegląd popularnych platform:

 1. Microsoft Teams:

  • Zastosowanie: Komunikacja i współpraca zespołowa, spotkania wideo, udostępnianie dokumentów.
  • Zalety: Integracja z Office 365, wsparcie dla dużych zespołów, współpraca w czasie rzeczywistym.
 2. Zoom:

  • Zastosowanie: Wideokonferencje, udostępnianie ekranu, rejestrowanie spotkań.
  • Zalety: Wysoka jakość wideo i audio, możliwość organizowania dużych spotkań, łatwa integracja.
 3. Cisco Webex Meetings:

  • Zastosowanie: Wideokonferencje, współpraca online, udostępnianie ekranu.
  • Zalety: Wsparcie dla dużych grup, wysokie standardy bezpieczeństwa, integracja z narzędziami Cisco.
 4. GoToMeeting:

  • Zastosowanie: Wideokonferencje, spotkania online, udostępnianie ekranu.
  • Zalety: Prostota użytkowania, wsparcie dla MŚP, integracja z narzędziami Microsoft.
 5. ClickMeeting:

  • Zastosowanie: Webinaria, wideokonferencje, spotkania online.
  • Zalety: Łatwość organizacji webinariów, narzędzia interaktywne, dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Wybór Odpowiedniej Platformy:

Decyzja o wyborze platformy powinna być podyktowana specyficznymi potrzebami firmy, takimi jak rozmiar zespołu, wymagania bezpieczeństwa i preferencje integracji z innymi narzędziami. Nasi specjaliści mogą pomóc w analizie tych potrzeb i wyborze najbardziej odpowiedniej platformy dla Twojej organizacji.