Technologie Microsoft

Odkryj innowacyjne technologie Microsoft, które transformują biznes na całym świecie. Od Windows Server po Azure, nasze rozwiązania zapewniają bezpieczeństwo, elastyczność i wydajność, które są niezbędne do rozwijania Twojej firmy. Dołącz do liderów branży i wykorzystaj potencjał naszych zaawansowanych narzędzi.

Windows Server

Windows Server to zaawansowana platforma serwerowa, która umożliwia tworzenie infrastruktury dla połączonych aplikacji, sieci i usług internetowych. Jako administrator, dbasz o bezpieczeństwo, dostępność i elastyczność infrastruktury, wspierając cele biznesowe organizacji.

PowerShell

PowerShell to międzyplatformowe narzędzie do automatyzacji zadań, składające się z powłoki wiersza polecenia, języka skryptowego, i platformy zarządzania konfiguracją.

Hyper-V

Hyper-V to technologia wirtualizacji od Microsoft, która umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym fizycznym hoście.

System Center Configuration Manager (SCCM)

SCCM to narzędzie do zarządzania infrastrukturą IT, które umożliwia skalowalne i bezpieczne wdrażanie aplikacji, aktualizacji oprogramowania oraz systemów operacyjnych.

Windows Server

Windows Server to zaawansowana platforma serwerowa, która umożliwia tworzenie infrastruktury dla połączonych aplikacji, sieci i usług internetowych. Jako administrator, dbasz o bezpieczeństwo, dostępność i elastyczność infrastruktury, wspierając cele biznesowe organizacji.

Kluczowe Funkcje:

Funkcje Hybrydowe Azure: Rozszerzają możliwości centrów danych i maksymalizują zwrot z inwestycji.
Zaawansowane Zabezpieczenia: Wielowarstwowe zabezpieczenia podnoszące poziom bezpieczeństwa.
Unowocześnianie Aplikacji: Umożliwia szybsze tworzenie nowych aplikacji i modernizację istniejących.

Przypadki Użycia:

  • Implementacja i zarządzanie infrastrukturą IT dla dużych korporacji.
  • Wspieranie chmury hybrydowej i zarządzanie danymi w środowiskach mieszanych.

PowerShell

PowerShell to międzyplatformowe narzędzie do automatyzacji zadań, składające się z powłoki wiersza polecenia, języka skryptowego, i platformy zarządzania konfiguracją.

Kluczowe Funkcje:

Wiersz Polecenia: Nowoczesna powłoka poleceń z funkcjami uzupełniania kart, obsługi aliasów i historii poleceń.
Język Skryptów: Umożliwia automatyzację zarządzania systemami, często wykorzystywany w środowiskach ciągłej integracji.
Automatyzacja Platformy: Zarządzanie infrastrukturą za pomocą konfiguracji jako kodu z modułami dla różnych technologii.

Przypadki Użycia:

  • Automatyzacja rutynowych zadań administracyjnych.
  • Zarządzanie konfiguracjami w środowiskach chmurowych i lokalnych.

Hyper-V

Hyper-V to technologia wirtualizacji od Microsoft, która umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym fizycznym hoście.

Kluczowe Funkcje:

Wirtualizacja: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i łatwe wdrożenie maszyn wirtualnych.
Hyper-V Manager: Narzędzie GUI do zarządzania maszynami wirtualnymi.
Windows Admin Center (WAC): Internetowy interfejs użytkownika do zarządzania infrastrukturą Microsoft.

Przypadki Użycia:

  • Uruchamianie aplikacji na wirtualnych maszynach w celu izolacji i zarządzania.
  • Redukcja kosztów poprzez konsolidację serwerów.

System Center Configuration Manager (SCCM)

SCCM to narzędzie do zarządzania infrastrukturą IT, które umożliwia skalowalne i bezpieczne wdrażanie aplikacji, aktualizacji oprogramowania oraz systemów operacyjnych.

Kluczowe Funkcje:

Zarządzanie Urządzeniami: Integracja z Microsoft Intune i zarządzanie szeroką gamą urządzeń.
Wdrażanie Aplikacji: Skalowalne i bezpieczne wdrażanie aplikacji i aktualizacji.
Analiza Chmurowa: Zarządzanie urządzeniami lokalnymi i internetowymi.

Przypadki Użycia:

  • Centralne zarządzanie aktualizacjami oprogramowania i systemów operacyjnych w organizacji.
  • Wdrażanie i zarządzanie politykami bezpieczeństwa na urządzeniach w firmie.